IQUEEM Dijital Sözlük

Dijital Dünyada terimlerin karşılıkları neledir? Önemli noktalarda nasıl hareket etmek gerekir? Bir çok soruya bu yazı altında cevap bulabileceksiniz.

Dijital Proje Yönetimi Nedir?

Dijital medyanın; sosyal medya yönetiminden web site oluşturulmasına, farklı platformlardan dijital reklam satın alması hizmetinden influencer marketing tekniklerine kadar tüm kanallar ve yöntemler göz önünde bulundurarak hizmet verilen ürünün, hizmetin, kurumun ya da kişinin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir dijital pazarlama planı oluşturulması, bu planın uygulanması ve raporlanması hizmetidir.

Pazar ve Rekabet Analizi Nedir?

Pazar ve Rekabet Analizi; markanın/ürünün/hizmetin faaliyet gösterdiği alanı tanıması ve bu alandaki yerini görebilmesi için önem taşımaktadır. Bu analiz ile pazardaki eksik noktalar tespit edilirken, rakiplerin hangi kanallarda, hangi içerikler ile var olduğu analiz edilir. Pazar ve Rekabet Analizi sonuçları dikkate alınarak oluşturulacak Sosyal Medya İletişimi Stratejisi, rakiplerin bir adım önüne geçmeyi ve pazardaki iletişime yön verecek konuma gelmeyi sağlar.

IQUEEM; hizmet verdiği iş ortakları için Pazar ve Rekabet Analizi yaparken geçmişten bugüne marka/ürün/hizmet konumlandırmalarını gözden geçirir. Bu analizler sonrası rakiplerin yolundan giden bir strateji değil, rakipleri geride bırakacak yenilikçi stratejiler oluşturur.

Sosyal Medya Yönetimi Nasıl Yapılır?

Dijital dünya her geçen gün hayatımızın tüm alanlarında faaliyet gösterirken artık “Sosyal Medya Yönetimi” bir seçenek değil, doğru temsil için zorunluluk haline geldi.

Markalar/ürünler/hizmetler kendileri sosyal medyada yer almasalar dahi konuşuluyorlar ve aslında tüm kanallarda bir şekilde varlar. Bu noktada yapabilecekleri şey kendi çizgileri ile sosyal medyada var olmak ve tüm bu konuşmalardan haberdar olup ona uygun stratejiler gerçekleştirmek.

Sosyal Medya Yönetimi tam da bu noktada ortaya çıkıyor ve bir markayı/ürünü/hizmeti doğru şekilde temsil etmek için gerekli adımları barındırıyor.

Sosyal Medya Yönetimi Nasıl Yapılır?

Sosyal Medya Yönetimi’ne başlarken en önemli adımlardan bir tanesi iletişim stratejisini oluşturmaktadır. Sosyal Medya İletişimi Stratejisi; markanın/ürünün/hizmetin nasıl temsil edilmesi gerektiğini detaylı olarak ortaya çıkarır ve dijital kimliğin oluşturulmasını sağlar. Oluşturulacak stratejinin temelini her zaman amaç oluşturmaktadır. “Hizmet verilen iş ortağı sosyal medyada neyi amaçlıyor?” sorusu kritik sorulardan bir tanesidir. Marka bilinirliği, satışları arttırmak, topluluk yönetimi gibi amaçlardan bir tanesine odaklanılabileceği gibi hepsini bir bütün olarak ele alan stratejiler de oluşturulabilir.

Amaç belirlendikten sonra 2. kritik nokta “Doğru Kanal Seçimi”nin yapılmasıdır.

Doğru Kanal Seçimi Nedir?

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir kanal kullanılmaya başlarken her kanalda olmak değil markaya/ürüne/hizmete uygun, doğru kanallarda olmak önemlidir. Kanallar kendi içinde farklı seçenekler sunarken sadece doğru kanallar o seçenekleri avantaja çevirebilir.

IQUEEM; yaptığı analiz ve araştırmalar ile hizmet verdiği iş ortaklarının ihtiyaçlarını gözden geçirerek onlar için önce doğru amacı belirler ve en uygun kanalları seçerek Sosyal Medya İletişimi Stratejisi’ni oluşturur. Oluşturduğu stratejilerin anlık değil, markayı/ürünü/hizmeti dijital dünyadaki varlığı boyunca temsil edecek kalıcı stratejiler olmasına özen gösterir.

İçerik Planı Nedir?

Sosyal Medya Yönetimi kendi içerisinde belirli bir düzeni ve yapıyı barındırır.

Gündemin nabzını tutarak anlık olarak oluşturulan içerikler de günümüzde oldukça popüler olsa da içerik planı; sosyal medyada da o ay kullanılacak yol haritasını ifade eder.

İçerik planı ile hizmet verilen iş ortakları; o süre içerisinde markalarının/ürünlerinin/hizmetlerinin sosyal medyada hangi içerikler ile temsil edileceklerini bilir ve içerikler paylaşılmadan önce onaylayarak bir sürprizle karşılaşmazlar.

İçerik planı; markanın/ürünün/hizmetin o dönemdeki ihtiyaçları, pazar/rekabet analizi ve sosyal medya yönetiminde düzenli olarak yapılan ölçümleme ve raporlama sonuçları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Tüm bu kriterler doğrultusunda hazırlanan içerik planı markayı/ürünü/hizmeti doğru temsil edecek ve doğru hedef kitleyi yakalayacaktır.

IQUEEM, hizmet verdiği iş ortaklarını ilk olarak yakından tanımaya çalışır ve daha sonra onları en iyi şekilde temsil edecek içerik planını oluşturur. Sosyal medya yönetiminde içeriklerin çok kısa sürede tüketildiğini bildiği için o kısa süreyi iş ortağı için en iyi şekilde değerlendirmek adına içerik üretir.

Topluluk Yönetimi Nedir?

Topluluk yönetimi, belirlenen hedef kitlenin sosyal medya kanallarından marka/ürün/hizmet için iletişime geçiş süreçlerinin aktif olarak yönetilmesidir.

Sosyal Medya Yönetimi’nde sadece doğru kanallarda, doğru içerik planı ile var olmak yeterli değildir. Hedef kitleden gelen etkileşimi zamanında ve doğru adımlar ile yönetmek gerekir.

Başarılı bir Topluluk Yönetimi, oluşabilecek krizleri önlediği gibi hedef kitlenin karşısında bir muhatap bularak kendini değerli hissetmesini ve bağ kurmasını sağlar.

IQUEEM; Topluluk Yönetimi yaparken her zaman hedef kitlenin kendini değerli hissetmesine odaklanır ve hedef kitlede marka/ürün/hizmet ile her zaman birebir iletişim kuruyormuş hissi yaratır.

Sosyal Medya Reklam Yönetimi Nedir?

Sosyal Medya Yönetimi ile yapılan işin doğru hedef kitleye ulaşıp anlam kazanmasında Reklam Yönetimi başrolü oynar. Reklam Yönetimi ile farklı kategorilerdeki ve konumlardaki hedef kitlelere onlara özel ve ilgi duyacakları doğru içerikler gösterilir ve ilgileri ölçülebilir.

IQUEEM; reklam stratejisi oluştururken sadece ürünü/markayı/hizmeti baz almaz. Pazarı ve rakipleri de göz önünde bulundurarak en doğru platformu seçer ve var olan bütçeyi en doğru ve karlı şekilde kullanmayı hedefler.

Ölçümleme ve Raporlama Nedir?

Sosyal Medya Yönetiminde gerçekleştirilen tüm adımların somut verileri Ölçümleme ve Raporlama ile karşımıza çıkar.

Farklı raporlama araçları ile hem anlık yapılan takipler hem de düzenli Ölçümleme ve Raporlama sonucunda o süreçteki İçerik Planı, Topluluk Yönetimi, Reklam Yönetimi gözden geçirilerek eksik noktalar varsa tespit edilir ve daha iyi nasıl olunabilir sorusuna cevap aranır.

IQUEEM; her zaman yaptığı işi şeffaflık ilkesi ve somut veriler ile hizmet verdiği iş ortaklarına sunmayı hedeflendiğinden Ölçümleme ve Raporlama kısmında detaylı olarak çalışır ve marka/ürün/hizmet için atacağı yeni adımları bu verileri göz önünde bulundurarak şekillendirir.

Dijital Reklam Yönetimi Nasıl Yapılır?

Dijital kanallarda tek başına içerik yönetimi yapmak, yetersiz ve yarım bir aktivite olur. Bu sebeple IQUEEM, hizmet verdiği iş ortaklarının hedef kitlesine en uygun reklam platformlarını ve reklam modellerini seçerek, doğru hedef kitleye ulaşmayı hedefler.

Ayrıca; dijital kanallarda yapılan reklam aktivitesinin en önemli özelliği detaylı hedefleme (lokasyon, demografi, ilgi alanı vs.) yapabilme ve şeffaf raporlama kabiliyetidir

Reklam yönetiminde kullanılan modeller:

1- META Reklam Modelleri
2- Twitter Reklam Modelleri
3- LinkedIn Reklam Modelleri
4- Google Reklam Modelleri
5- Yandex Reklam Modelleri
6- myTarget Reklam Modelleri

Web Sitesi Süreçleri Nasıl Yönetilir?

Dijital dünyadaki kartvizit ve insanların markayı/ürünü/hizmeti aradıklarında ilk buldukları yer web siteleridir. O yüzden web siteleri; yenilikçi, kullanıcı dostu ve modern çizgilere sahip olmalıdır. Mobil kullanımın yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda web sitelerinin mobil uyumlu olması ve kullanıcı deneyiminin alışkanlıklara ve trendlere göre tasarlanması önemlidir.

IQUEEM, yaratıcı dokunuşu ve trendleri takip eden vizyonu ile web sitelerine yeni bir bakış açısı getirmektedir.

1- Yazılım
Bir web sitesinin/mobil uygulamanın temel taşı yazılımdır. Temeli ne kadar sağlam olursa o kadar kalıcı ve etkili olacaktır. IQUEEM uzman ekibi, yaptığı yazılımlarda yenilikçi metotlar kullanmakta ve arka planı ileride oluşabilecek taleplere ve değişikliklere uygun bir şekilde kurgulamaktadır. Ayrıca iyi bir yazılımın Arama Motoru Optimizasyonu’na (SEO’ya) yaptığı olumlu etkiyi her zaman göz önünde bulundurmaktadır.

2- Tasarım
Web sitesinin/mobil uygulamanın önemli adımlarından biri de tasarımdır. Tasarım her zaman kullanıcı dostu olmalı ve markayı/ürünü/hizmeti en iyi şekilde anlatmalıdır. Amaç her zaman kullanıcının, web sitesinde/mobil uygulamada en fazla zamanı geçirmesini sağlamaktadır. IQUEEM, yenilik ve trend takipçisi tasarımlarında marka çizgisini başarı ile yansıtmaktadır.

3- İçerik Yönetimi
Bir web sitesinin/mobil uygulamanın sürekliliğini sağlayan ve Arama Motoru Optimizasyonu’na (SEO’ya) en çok etki eden adım içerik yönetimidir. IQUEEM, vermiş olduğu içerik yönetimi hizmeti ile markayı/ürünü/hizmeti en iyi şekilde anlatmaya ve bu kanallara trafiği sağlamaya çalışmaktadır. Oluşturduğu tüm içeriklerin resmi kaynaklardan referanslamasını yapmakta ve kullanıcıya güvenilir bilgiyi sunmaktadır.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) nedir?

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), markanın/ürünün/hizmetin dijital dünyadaki tüm faaliyetlerinin internet aramalarında üst sıralarda yer almasını ve kullanıcıların arama yaptıklarında ilk olarak ilgili web sitesine ulaşmalarını sağlar. Arama Motoru Optimizasyonu’nda hedeflenen; tamamen organik sıralamada üst sıralarda yer almaktır ve herhangi bir reklam kullanımı bu sıralamaya etki etmemektedir.

IQUEEM; Arama Motoru Optimizasyonu’nu (SEO) bir bütün olarak görmekte ve tüm bileşenleri hesaba katarak bu hizmeti vermektedir. Unutulmamalıdır ki Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), bir süreçtir ve ancak uzman bir ekip bu süreci bütünüyle ve başarı ile yönetebilir.

1- Analiz
Arama Motoru Optimizasyonu’na (SEO) başlarken ilk adım her zaman analizdir. Markanın/ürünün/hizmetin hedef kitlesine uygun anahtar kelimeler belirlenir ve trendleri takip edilir.

2- Raporlama
Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) hizmetine başlamadan önce mevcut durum ile ilgili bir raporlama gerçekleştirilmelidir. Web sitesinin genel bir Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) raporu çıkartılır ve eksik kaldığı, iyileştirilmesi gereken noktalar tespit edilir.

IQUEEM; Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) hizmeti verirken raporlama adımı en çok dikkat ettiği adımdır; çünkü eksik noktaları tespit etmenin ve nokta atışı yapmanın Arama Motoru Optimizasyonu’nda (SEO) yol haritasını çizmede yardımcı olacağını ve daha hızlı bir sürede üst sıralara çıkmak için zaman kazandıracağını bilir.

3- Uygulama
Analiz ve raporlamalar yapıldıktan sonra Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) için son adım uygulama evresidir. Uygulamalar bir süreç gerektirmektedir ve geri dönüşler bu süreç sonrasında kendini göstermektedir.

IQUEEM; hizmet verdiği tüm müşterilerine Arama Motoru Optimizasyonu’nun (SEO) bir süreç olduğunu ve doğru yapıldığında kalıcı sonuçlar ortaya çıkardığını bildirir. Ancak eğer hizmet verdiği müşterisi daha hızlı bir çözüm istiyorsa o zaman Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) hizmetinin yanı sıra Arama Motoru Pazarlaması hizmetini de ek olarak sunar.